Saturday, November 29, 2008

Dari Website USM

BENGKEL CACING DAN KEGUNAANNYA DALAM PELUPUSAN SAMPAH ANDA.

Universiti Sains Malaysia (USM) akan menganjurkan Bengkel Bertajuk ‘Cacing dan Kegunaannya Dalam Pelupusan Sampah Anda’ (Worms, Let Them Eat Your Garbage!) pada 25 & 26 Jun 2005 di USM, Pulau Pinang.

Bengkel satu setengah hari ini akan dikendalikan oleh pensyarah, Pusat Pengajian Sains Kajihayat USM, Dr. Hasnah Md. Jais yang berpengalaman di dalam mengendalikan penyelidikan mengenai cacing dan pelupusan sampah.

Antara aktiviti menarik adalah lawatan ke Kebun Bunga, Rumah Cacing USM dan taklimat mengenai peranan cacing dalam kehidupan seharian. Untuk maklumat lanjut, irang ramai bolehlah menghubungi talian 04-653 4372 (Zaila)/ 653 4138 (Fadzonah)/ 658 3655 (Catherine) atau e-mel: zaila@usainsgroup.com.

No comments: