Thursday, November 20, 2008

LARANGAN DALAM ETIKA PERNIAGAAN ISLAM 4

Larangan membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain yang masih dalam masa khiar (tempoh bertenang?).

Hadis Rasulullah saw;

'Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah telah bersabda; Jangan menjual seseorang akan sesuatu barang yang sudah dibeli oleh orang lain' - Bukhari dan Muslim.

No comments: