Sunday, January 25, 2009

RAKYAT

DI MANA KEADILAN EKONOMI

Ke mana duit zakat yang disalurkan?

Di mana Badan Pertubuhan Berdaftar dengan motto
"tradisi membela rakyat"?

Di mana Pengerusi JKK yang selama ini dilihat
sangat-sangat berkuasa
?

No comments: