Wednesday, February 11, 2009

MOTIVASI

Mengapa kursus keusahawanan penting?

  • mengurangkan jumlah usahawan yang gagal terutama pada peringkat usia muda.

  • untuk mengenalpasti potensi diri terhadap keusahawanan.

  • membentuk personaliti yang menepati ciri-ciri seorang usahawan berjaya.

  • mencipta peluang pekerjaan dan mengurangkan jumlah pengangguran.

  • membuka peluang peniaga tempatan memenuhi kehendak dan permintaan masyarakat tempatan.

  • meninggikan taraf hidup rakyat.

  • mendedahkan peluang kerjaya.

  • mendorong peserta kursus mengenali bakal pelanggan berdasarkan bidang perniagaan yang diceburi.No comments: