Thursday, November 6, 2008

Cacing : Media

  1. Medium hidup cacing harus mengandungi bahan organik dalam jumlah yang besar.
  2. Bahan-bahan organik medium boleh didapati dari daun yang gugur, buangan kotoran ternakan atau tanaman dan haiwan yang mati. Lumbricus dan tiger menyukai bahan-bahan yang mudah membusuk karena lebih mudah dicerna oleh tubuhnya.
  3. Untuk pertumbuhan yang baik, cacing ini memerlukan media yang mempunyai kadar asam sehingga neutral atau disekitar ph 6-7. Dengan keadaan ini, bakteria dalam tubuh cacing tanah dapat bekerja optimal untuk mengadakan pembusukan atau fermentasi.
  4. kadar Kelembaban yang optima untuk pertumbuhan dan pembiakan cacing ini adalah antara 15-30 %.
  5. Suhu yang diperlukan untuk pertumbuhan cacing tanah dan penetasan kokon adalah sekitar 15–25 Darjah Celsius atau suam-suam kuku. Suhu yang lebih tinggi dari 25 darjah celsius masih baik asal ada naungan yang cukup dan kelembaban yang optimal.
  6. Lokasi pemeliharaan cacing ini diusahakan agar mudah diuruskan dan pengawasannya serta tidak terkena sinar matahari secara langsung, misalnya di bawah pohon rendang, di tepi rumah atau di ruangan khusus yang atapnya terbuat dari bahan-bahan yang tidak meneruskan sinar dan tidak menyimpan panas.

No comments: