Wednesday, November 12, 2008

Konsep Kejayaan Menurut Islam

Menurut Imam Al-Qurthubi:

  • Rezeki yang halal
  • Qanaah (redha setelah berusaha)
  • Taufik (petunjuk yang di kurnia)
  • Saadah (bahagia jiwa dengan iman dan takwa)
  • Jannah (syurga - kemuncak kebahagiaan yang hakiki dan kekal abadi)

No comments: