Wednesday, November 12, 2008

Konsep Kejayaan

  • Setiap manusia berusaha dan berjuang untuk mencapai kejayaan dalam hidup.
  • Perjuangan untuk mencapai kejayaan dalam hidup telah ujud sejak zaman awal kewujudan manusia di muka bumi.

  • Pelbagai pandangan berbeza digunakan oleh manusia untuk mengukur kejayaan.

No comments: