Thursday, November 20, 2008

LARANGAN DALAM ETIKA PERNIAGAAN ISLAM 1

Haram menjual benda haram - benda-benda untuk tujuan maksiat atau mendatangkan keburukkan seperti babi, arak, dadah, patung dan sebagainya.

Hadis Rasulullah saw:

'Sesungguhnya Allah dan RasulNya melarang menjual, arak, babi dan patung-patung; selepas itu Baginda bersabda; Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu maka diharamkan harganya' - riwayat Ahmad dan Abu Daud

No comments: