Thursday, November 20, 2008

RUKUN JUAL BELI - Lafaz

  • Perkataan ijab dan kabul
  • Hadis Rasulullah saw:
    'Sesungguhnya jual beli itu sah jika suka sama suka' - riwayat Ibnu Hibban

No comments: