Thursday, November 27, 2008

PEMASARAN

Pemasaran merupakan suatu aktiviti. Aktiviti ialah sesuatu yang perlu dilakukan. Suatu gerak kerja. Suatu usaha yang berterusan.
Malas dan aktiviti sering berperang sesama sendiri.

Pemasaran memerlukan daya kreativiti yang tinggi.

Pemasaran memerlukan pengorbanan tenaga dan wang ringgit.

Apa itu pemasaran?

No comments: