Thursday, November 20, 2008

RUKUN JUAL BELI - Wang dan benda

  • Suci - benda-benda najis tidak sah dijual
  • Ada manfaatnya
  • Barang dapat diserahkan - tidak sah menjual ikan di dalam kolam, burung di angkasa
  • Barang itu milik penjual
  • Barang jelas diketahui sifat, kadar dsb

No comments: